LED ПРОФИЛИ

Алуминиевите LED профили са важна част от съвременните светодиодни LED системи за осветление. Техните функции са многобройни: придават завършен, елегантен и професионален вид на линейното осветление, позволяват разнообразни дизайнерски решения и монтаж и не на последно място служат за отвеждане на топлината на LED лентите и модулите в тях, с което удължават многократно живота им. Предлагаме богато разнообразие от модели за вграждане, окачване, насочване, а в някои случаи дори за изработка на самостоятелни LED осветителни тела. За всичко това спомага и богатия асортимент от крепежи, лица и аксесоари, които предлагаме към всяка профилна система. Почти всички модели са UV и ударо устойчиви и позволяват монтаж и на открито. Поддържаме наличности от всички обявени модели.

LED Профил 45-ALU LED Профил 45-ALU LED Профил 45-16 LED Профил 45-16 LED Профил GLAD-45 LED Профил GLAD-45 LED Профил KUBIK-45 LED Профил KUBIK-45
LED Профил PAC-ALU LED Профил PAC-ALU LED Профил PIKO LED Профил PIKO LED Профил PIKO-ZM LED Профил PIKO-ZM LED Профил TEPIKO LED Профил TEPIKO
LED Профил SILER LED Профил SILER LED Профил LINO LED Профил LINO LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-PLUS LED Профил MICRO-PLUS
LED Профил MICRO-K LED Профил MICRO-K LED Профил MICRO-NK LED Профил MICRO-NK LED Профил MICRO-H LED Профил MICRO-H LED Профил MICRO-HG LED Профил MICRO-HG
LED Профил STOS-ALU LED Профил STOS-ALU LED Профил OPK-4 LED Профил OPK-4 LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS-4-PLUS LED Профил PDS-4-PLUS
LED Профил PDS-ZM LED Профил PDS-ZM LED Профил PDS-H LED Профил PDS-H LED Профил PDS-ZM-PLUS LED Профил PDS-ZM-PLUS LED Профил PDS-ZMG LED Профил PDS-ZMG
LED Профил PDS-T LED Профил PDS-T LED Профил PDS-UST LED Профил PDS-UST LED Профил PDS-NK LED Профил PDS-NK LED Профил PDS4-K LED Профил PDS4-K
LED Профил PDS-O LED Профил PDS-O LED Профил OLEK LED Профил OLEK LED Профил PIKO-O LED Профил PIKO-O LED Профил REGULOR LED Профил REGULOR
LED Профил NISA-PLA LED Профил NISA-PLA LED Профил NISA-KRA LED Профил NISA-KRA LED Профил NISA-KON LED Профил NISA-KON LED Профил NISA-NI LED Профил NISA-NI
LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA-K LED Профил TRIADA-K LED Профил HR-ALU LED Профил HR-ALU LED Профил HR-LINE LED Профил HR-LINE
LED Профил HR-MAX LED Профил HR-MAX LED Профил HR-OPTI LED Профил HR-OPTI LED Профил POR LED Профил POR LED Профил KOPRO LED Профил KOPRO
LED Профил EX-ALU LED Профил EX-ALU LED Профил JAZ LED Профил JAZ LED Профил JAZ-DUO LED Профил JAZ-DUO LED Профил DES LED Профил DES
LED Профил KIDES LED Профил KIDES LED Профил KIDES-DUO LED Профил KIDES-DUO LED Профил GLADES LED Профил GLADES LED Профил 4050 LED Профил 4050
LED Профил 4050-W LED Профил 4050-W LED Профил OMODO-50 LED Профил OMODO-50 LED Профил OMODO-100 LED Профил OMODO-100 LED Профил MOD-50 LED Профил MOD-50
LED Профил MOD-100 LED Профил MOD-100 LED Профил GIZA LED Профил GIZA LED Профил GIZA-LL LED Профил GIZA-LL LED Профил GIZA-DUO-LL LED Профил GIZA-DUO-LL
LED Профил GLAZA-LL LED Профил GLAZA-LL LED Профил GLAZA-DUO LED Профил GLAZA-DUO LED Профил GIZA-LL-T LED Профил GIZA-LL-T LED Профил GIZA-LL-UST LED Профил GIZA-LL-UST
LED Профил LOKOM LED Профил LOKOM LED Профил 3035 LED Профил 3035 LED Профил 3035-O LED Профил 3035-O LED Профил LIPOD LED Профил LIPOD
LED Профил LIPOD-50 LED Профил LIPOD-50 LED Профил LARKO LED Профил LARKO LED Профил LESTO LED Профил LESTO LED Профил OPAC-30 LED Профил OPAC-30
LED Профил INTER LED Профил INTER LED Профил IKON LED Профил IKON LED Профил IDOL LED Профил IDOL LED Профил IMET LED Профил IMET
LED Профил TAMI LED Профил TAMI LED Профил TAN-C5 LED Профил TAN-C5 LED Профил TAPO LED Профил TAPO LED Профил TAKO LED Профил TAKO
LED Профил TOST LED Профил TOST LED Профил STEKO LED Профил STEKO LED Профил STEP LED Профил STEP LED Профил STEPUS LED Профил STEPUS
LED Профил POLI LED Профил POLI LED Профил KOZMA LED Профил KOZMA LED Профил KOZEL-10 LED Профил KOZEL-10 LED Профил KOZEL LED Профил KOZEL
LED Профил KOZUS-CR LED Профил KOZUS-CR LED Профил KOZUS LED Профил KOZUS LED Профил KOZUS-50 LED Профил KOZUS-50 LED Профил KOZEL-50 LED Профил KOZEL-50
LED Профил LARKO-50 LED Профил LARKO-50 LED Профил KRAV-05IN LED Профил KRAV-05IN LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-810 LED Профил KRAV-810
LED Профил SEPOD LED Профил SEPOD LED Профил SEKODU LED Профил SEKODU LED Профил SEKOMA LED Профил SEKOMA LED Профил NIBO LED Профил NIBO
LED Профил BOX LED Профил BOX LED Профил FOLED LED Профил FOLED LED Профил FOLED-50 LED Профил FOLED-50 LED Профил FOLED-SUF LED Профил FOLED-SUF
LED Профил FOLED-BOK LED Профил FOLED-BOK LED Профил FASKO LED Профил FASKO LED Профил POKET LED Профил POKET LED Профил POK-US LED Профил POK-US
LED Профил DIPOKET LED Профил DIPOKET LED Профил DIPOK-US LED Профил DIPOK-US LED Профил OBIT LED Профил OBIT LED Профил LOC-30 LED Профил LOC-30
LED Профил PLAKIN-DUO LED Профил PLAKIN-DUO LED Профил WERKIN LED Профил WERKIN LED Профил LIT-L LED Профил LIT-L LED Профил KINET LED Профил KINET
LED Профил CORNER10 LED Профил CORNER10 LED Профил CORNER10.V2 LED Профил CORNER10.V2 LED Профил CORNER12.V2 LED Профил CORNER12.V2 LED Профил CORNER14 LED Профил CORNER14
LED Профил CORNER27 LED Профил CORNER27 LED Профил STEP10 LED Профил STEP10 LED Профил UP-MINI10 LED Профил UP-MINI10 LED Профил UP-BOLD12 LED Профил UP-BOLD12
LED Профил FIX LED Профил FIX LED Профил SLIM8 LED Профил SLIM8 LED Профил BEGTON12 LED Профил BEGTON12 LED Профил BEGTIN12 LED Профил BEGTIN12
LED Профил TRIO10 LED Профил TRIO10 LED Профил PEN8 LED Профил PEN8 LED Профил PEN12 LED Профил PEN12 LED Профил GROOVE10 LED Профил GROOVE10
LED Профил GROOVE10.V2 LED Профил GROOVE10.V2 LED Профил GROOVE14 LED Профил GROOVE14 LED Профил GROOVE14.V2 LED Профил GROOVE14.V2 LED Профил SURFACE10 LED Профил SURFACE10
LED Профил SURFACE10.V2 LED Профил SURFACE10.V2 LED Профил SURFACE14 LED Профил SURFACE14 LED Профил SURFACE14.V2 LED Профил SURFACE14.V2 LED Профил DIAGONAL14 LED Профил DIAGONAL14
LED Профил WIDE24 LED Профил WIDE24 LED Профил FLAT8 LED Профил FLAT8 LED Профил HIDE10 LED Профил HIDE10 LED Профил DEEP10 LED Профил DEEP10
LED Профил SMART10 LED Профил SMART10 LED Профил SMART-IN10 LED Профил SMART-IN10 LED Профил SMART16 LED Профил SMART16 LED Профил SMART-IN16 LED Профил SMART-IN16
LED Профил UNI12 LED Профил UNI12 LED Профил UNI14 LED Профил UNI14 LED Профил OVAL20 LED Профил OVAL20 LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-01
LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-04 LED Профил VARIO30-04 LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-05
LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-07 LED Профил VARIO30-07 LED Профил VARIO30-08 LED Профил VARIO30-08 LED Профил VARIO30-09 LED Профил VARIO30-09
LED Профил VARIO30-10 LED Профил VARIO30-10 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL.V2 LED Профил PHIL.V2 LED Профил PHIL RCS LED Профил PHIL RCS
LED Профил LOWI LED Профил LOWI LED Профил ARC12 LED Профил ARC12 LED Профил FLOOR8 LED Профил FLOOR8 LED Профил FLOOR12 LED Профил FLOOR12
LED Профил COMBO30 LED Профил COMBO30 LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA-IN20 LED Профил LINEA-IN20 LED Профил LINEA-IN20 TRIMLESS LED Профил LINEA-IN20 TRIMLESS
LED Профил HI8 LED Профил HI8 LED Профил QUARTER10 LED Профил QUARTER10 LED Профил CABI12 LED Профил CABI12 LED Профил CABI12 DUO LED Профил CABI12 DUO
LED Профил TWIN8 LED Профил TWIN8 LED Профил EDGE10 LED Профил EDGE10 LED Профил WALLE12 LED Профил WALLE12 LED Профил FRAME14 LED Профил FRAME14
LED Профил AMBI12 LED Профил AMBI12 LED Профил BACK10 LED Профил BACK10 LED Профил WAY10 LED Профил WAY10 LED Профил OMNI10 LED Профил OMNI10
LED Профил SMOOTH12 LED Профил SMOOTH12 LED Профил GLOW12 UP LED Профил GLOW12 UP LED Профил GLOW12 DOWN LED Профил GLOW12 DOWN LED Профил SKIRT10 LED Профил SKIRT10
Профил BASE Профил BASE LED Профил UP-TILE10 LED Профил UP-TILE10 LED Профил UNI-TILE12-180 LED Профил UNI-TILE12-180 LED Профил UNI-TILE12-90 LED Профил UNI-TILE12-90
LED Профил UNI-TILE12-270 LED Профил UNI-TILE12-270 LED Профил NAMI23 LED Профил NAMI23 LED ПРОФИЛ PLANE14 IN LED ПРОФИЛ PLANE14 IN LED ПРОФИЛ PLANE14 SIDE LED ПРОФИЛ PLANE14 SIDE
Аксесоари за профили Аксесоари за профили LED профили LEDsON LED профили LEDsON

LED ПРОФИЛИ