LED ПРОФИЛИ

Алуминиевите LED профили са важна част от съвременните светодиодни LED системи за осветление. Техните функции са многобройни: придават завършен, елегантен и професионален вид на линейното осветление, позволяват разнообразни дизайнерски решения и монтаж и не на последно място служат за отвеждане на топлината на LED лентите и модулите в тях, с което удължават многократно живота им. Предлагаме богато разнообразие от модели за вграждане, окачване, насочване, а в някои случаи дори за изработка на самостоятелни LED осветителни тела. За всичко това спомага и богатия асортимент от крепежи, лица и аксесоари, които предлагаме към всяка профилна система. Почти всички модели са UV и ударо устойчиви и позволяват монтаж и на открито. Поддържаме наличности от всички обявени модели.

LED Профил SL7 LED Профил SL7 LED Профил RSL7 LED Профил RSL7 LED Профил SL15 LED Профил SL15 LED Профил RSL15 LED Профил RSL15
LED Профил SLW8 LED Профил SLW8 LED Профил RSLW8 LED Профил RSLW8 LED Профил ALU45 LED Профил ALU45 LED Профил CORNER LED Профил CORNER
LED Профил PLA LED Профил PLA LED Профил RPLA LED Профил RPLA LED Профил SWISS LED Профил SWISS LED Профил NANO Line LED Профил NANO Line
LED Профил ALU - FLAT LED Профил ALU - FLAT LED Профил SLW15 LED Профил SLW15 LED Профил ALU ROUND LED Профил ALU ROUND LED Профил LPO-PLS LED Профил LPO-PLS
LED Профил SPLW116 LED Профил SPLW116 LED Профил LPO-RPLS LED Профил LPO-RPLS LED Профил ALU WALL LED Профил ALU WALL LED Профил ALU WALL US LED Профил ALU WALL US
LED Профил PLW80N LED Профил PLW80N LED Профил RPLW80 LED Профил RPLW80 LED Профил PLW116 LED Профил PLW116 LED Профил RPLW116 LED Профил RPLW116
LED Профил ALU SQUARE LED Профил ALU SQUARE LED Профил SLW10 LED Профил SLW10 LED Профил PL35S LED Профил PL35S LED Профил PL35D LED Профил PL35D
LED Профил ALU-STAIR LED Профил ALU-STAIR LED Профил ALU-STAIR2 LED Профил ALU-STAIR2 LED Профил STAIR 2 CARPET LED Профил STAIR 2 CARPET LED Профил WALL LED LAMP LED Профил WALL LED LAMP
LED Профил 45-ALU LED Профил 45-ALU LED Профил 45-16 LED Профил 45-16 LED Профил GLAD-45 LED Профил GLAD-45 LED Профил KUBIK-45 LED Профил KUBIK-45
LED Профил PAC-ALU LED Профил PAC-ALU LED Профил PIKO LED Профил PIKO LED Профил PIKO-ZM LED Профил PIKO-ZM LED Профил TEPIKO LED Профил TEPIKO
LED Профил SILER LED Профил SILER LED Профил LINO LED Профил LINO LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-PLUS LED Профил MICRO-PLUS
LED Профил MICRO-NK LED Профил MICRO-NK LED Профил MICRO-H LED Профил MICRO-H LED Профил MICRO-HG LED Профил MICRO-HG LED Профил STOS-ALU LED Профил STOS-ALU
LED Профил OPK-4 LED Профил OPK-4 LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS-4-PLUS LED Профил PDS-4-PLUS LED Профил PDS-ZM LED Профил PDS-ZM
LED Профил PDS-H LED Профил PDS-H LED Профил PDS-ZM-PLUS LED Профил PDS-ZM-PLUS LED Профил PDS-ZMG LED Профил PDS-ZMG LED Профил PDS-T LED Профил PDS-T
LED Профил PDS-UST LED Профил PDS-UST LED Профил PDS-NK LED Профил PDS-NK LED Профил PDS4-K LED Профил PDS4-K LED Профил PDS-O LED Профил PDS-O
LED Профил OLEK LED Профил OLEK LED Профил PIKO-O LED Профил PIKO-O LED Профил REGULOR LED Профил REGULOR LED Профил NISA-PLA LED Профил NISA-PLA
LED Профил NISA-KRA LED Профил NISA-KRA LED Профил NISA-KON LED Профил NISA-KON LED Профил NISA-NI LED Профил NISA-NI LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA
LED Профил TRIADA-K LED Профил TRIADA-K LED Профил HR-ALU LED Профил HR-ALU LED Профил HR-LINE LED Профил HR-LINE LED Профил HR-MAX LED Профил HR-MAX
LED Профил HR-OPTI LED Профил HR-OPTI LED Профил POR LED Профил POR LED Профил KOPRO LED Профил KOPRO LED Профил EX-ALU LED Профил EX-ALU
LED Профил JAZ LED Профил JAZ LED Профил JAZ-DUO LED Профил JAZ-DUO LED Профил DES LED Профил DES LED Профил KIDES LED Профил KIDES
LED Профил KIDES-DUO LED Профил KIDES-DUO LED Профил GLADES LED Профил GLADES LED Профил 4050 LED Профил 4050 LED Профил 4050-W LED Профил 4050-W
LED Профил OMODO-50 LED Профил OMODO-50 LED Профил OMODO-100 LED Профил OMODO-100 LED Профил MOD-50 LED Профил MOD-50 LED Профил MOD-100 LED Профил MOD-100
LED Профил GIZA LED Профил GIZA LED Профил GIZA-LL LED Профил GIZA-LL LED Профил GIZA-DUO-LL LED Профил GIZA-DUO-LL LED Профил GLAZA-LL LED Профил GLAZA-LL
LED Профил GLAZA-DUO LED Профил GLAZA-DUO LED Профил GIZA-LL-T LED Профил GIZA-LL-T LED Профил GIZA-LL-UST LED Профил GIZA-LL-UST LED Профил LOKOM LED Профил LOKOM
LED Профил 3035 LED Профил 3035 LED Профил 3035-O LED Профил 3035-O LED Профил LIPOD LED Профил LIPOD LED Профил LIPOD-50 LED Профил LIPOD-50
LED Профил LARKO LED Профил LARKO LED Профил LESTO LED Профил LESTO LED Профил OPAC-30 LED Профил OPAC-30 LED Профил INTER LED Профил INTER
LED Профил IKON LED Профил IKON LED Профил IDOL LED Профил IDOL LED Профил IMET LED Профил IMET LED Профил TAMI LED Профил TAMI
LED Профил TAN-C5 LED Профил TAN-C5 LED Профил TAPO LED Профил TAPO LED Профил TAKO LED Профил TAKO LED Профил TOST LED Профил TOST
LED Профил STEKO LED Профил STEKO LED Профил STEP LED Профил STEP LED Профил STEPUS LED Профил STEPUS LED Профил POLI LED Профил POLI
LED Профил KOZMA LED Профил KOZMA LED Профил KOZEL-10 LED Профил KOZEL-10 LED Профил KOZEL LED Профил KOZEL LED Профил KOZUS-CR LED Профил KOZUS-CR
LED Профил KOZUS LED Профил KOZUS LED Профил KOZUS-50 LED Профил KOZUS-50 LED Профил KOZEL-50 LED Профил KOZEL-50 LED Профил LARKO-50 LED Профил LARKO-50
LED Профил KRAV-05IN LED Профил KRAV-05IN LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-810 LED Профил KRAV-810 LED Профил PULA LED Профил PULA
LED Профил SEPOD LED Профил SEPOD LED Профил SEKODU LED Профил SEKODU LED Профил SEKOMA LED Профил SEKOMA LED Профил NIBO LED Профил NIBO
LED Профил BOX LED Профил BOX LED Профил FOLED LED Профил FOLED LED Профил FOLED-50 LED Профил FOLED-50 LED Профил FOLED-SUF LED Профил FOLED-SUF
LED Профил FOLED-BOK LED Профил FOLED-BOK LED Профил FASKO LED Профил FASKO LED Профил POKET LED Профил POKET LED Профил POK-US LED Профил POK-US
LED Профил DIPOKET LED Профил DIPOKET LED Профил DIPOK-US LED Профил DIPOK-US LED Профил OBIT LED Профил OBIT LED Профил LOC-30 LED Профил LOC-30
LED Профил PLAKIN-DUO LED Профил PLAKIN-DUO LED Профил WERKIN LED Профил WERKIN LED Профил LIT-L LED Профил LIT-L LED Профил KINET LED Профил KINET
Профил LED CORNER10 Профил LED CORNER10 Профил LED CORNER14 Профил LED CORNER14 Профил LED CORNER27 Профил LED CORNER27 Профил LED STEP10 Профил LED STEP10
LED Профил UP-MINI10 LED Профил UP-MINI10 LED Профил UP-BOLD12 LED Профил UP-BOLD12 Профил LED FIX Профил LED FIX Профил LED SLIM8 Профил LED SLIM8
Профил LED BEGTON12 Профил LED BEGTON12 Профил LED BEGTIN12 Профил LED BEGTIN12 Профил LED TRIO10 Профил LED TRIO10 Профил LED PEN8 Профил LED PEN8
Профил LED PEN12 Профил LED PEN12 Профил LED GROOVE10 Профил LED GROOVE10 Профил LED GROOVE14 Профил LED GROOVE14 Профил LED SURFACE10 Профил LED SURFACE10
Профил LED SURFACE14 Профил LED SURFACE14 Профил LED WIDE24 Профил LED WIDE24 Профил LED FLAT8 Профил LED FLAT8 Профил LED HIDE10 Профил LED HIDE10
Профил LED DEEP10 Профил LED DEEP10 Профил LED SMART10 Профил LED SMART10 Профил LED SMART-IN10 Профил LED SMART-IN10 Профил LED SMART16 Профил LED SMART16
Профил LED SMART-IN16 Профил LED SMART-IN16 Профил LED UNI12 Профил LED UNI12 Профил LED UNI14 Профил LED UNI14 Профил LED OVAL20 Профил LED OVAL20
LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-04 LED Профил VARIO30-04
LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-07 LED Профил VARIO30-07 LED Профил VARIO30-08 LED Профил VARIO30-08
LED Профил VARIO30-09 LED Профил VARIO30-09 LED Профил VARIO30-10 LED Профил VARIO30-10 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL RCS LED Профил PHIL RCS
LED Профил LOWI LED Профил LOWI LED Профил ARC12 LED Профил ARC12 LED Профил FLOOR8 LED Профил FLOOR8 LED Профил FLOOR12 LED Профил FLOOR12
LED Профил COMBO30 LED Профил COMBO30 LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA-IN20 LED Профил LINEA-IN20 LED Профил LINEA-IN20 TRIMLESS LED Профил LINEA-IN20 TRIMLESS
LED Профил HI8 LED Профил HI8 Профил LED QUARTER10 Профил LED QUARTER10 Профил LED CABI12 Профил LED CABI12 Профил LED TWIN8 Профил LED TWIN8
Профил LED EDGE10 Профил LED EDGE10 Профил LED WALLE12 Профил LED WALLE12 Профил LED FRAME14 Профил LED FRAME14 Профил LED AMBI12 Профил LED AMBI12
Профил LED BACK10 Профил LED BACK10 Профил LED WAY10 Профил LED WAY10 LED Профил OMNI10 LED Профил OMNI10 LED Профил GLOW12 UP LED Профил GLOW12 UP
LED Профил GLOW12 DOWN LED Профил GLOW12 DOWN LED Профил SKIRT10 LED Профил SKIRT10 Профил BASE Профил BASE LED Профил UP-TILE10 LED Профил UP-TILE10
Профил LED UNI-TILE12-180 Профил LED UNI-TILE12-180 Профил LED UNI-TILE12-90 Профил LED UNI-TILE12-90 Профил LED UNI-TILE12-270 Профил LED UNI-TILE12-270 Аксесоари за профили Аксесоари за профили

LED ПРОФИЛИ