Светодиоди до 1W (TH)

Всички цени са без ДДС.

Светодиодите ( LED ) са полупроводникови елементи, които излъчват светлина при протичане през тях на електрически ток. Според технологията на изработка и материалите от които са изградени, светодиодите могат да излъчват светлина в целия видим спектър, в инфрачервения и ултравиолетовия.

Прочетете подробно
Светодиоди серия 272 (широкоъгълни) Светодиоди серия 272 (широкоъгълни)
Модел Цвят Изглед Описание Характеристики Особености 1-200бр. 200-1000 над 1000
272-CW-16 Бял 6000K 272-CW-16 Широкоъгълен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 120°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
CCT: 5000-6000K
Iv: 1000-1500mcd
Ф 4.8mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
272-WW-16 Бял 3000K 272-WW-16 Широкоъгълен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 120°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
CCT: 2700-3500K
Iv: 900-1200mcd
Ф 4.8mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
272-HR-18 Червен 272-HR-18 Широкоъгълен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 120°
Uf: 2.0-2.4V
If: 25mA (max)
λ: 620-640nm
Iv: 200-300mcd
Ф 4.8mm
-----------
корпус: TH
0.15 лв. 0.12 лв. Свържете се с нас
272-CY-18 Жълт 272-CY-18 Широкоъгълен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 120°
Uf: 2.0-2.4V
If: 25mA (max)
λ: 580-590nm
Iv: 150-250mcd
Ф 4.8mm
-----------
корпус: TH
0.15 лв. 0.12 лв. Свържете се с нас
272-PG-18 Зелен 272-PG-18 Широкоъгълен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 120°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
λ: 520-530nm
Iv: 400-450mcd
Ф 4.8mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
272-PB-18 Син 272-PB-18 Широкоъгълен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 120°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
λ: 460-470nm
Iv: 150-200mcd
Ф 4.8mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
Светодиоди серия 7030 (овални) Светодиоди серия 7030 (овални)
Модел Цвят Изглед Описание Характеристики Особености 1-200бр. 200-1000 над 1000
7030W Бял 6000K 7030W Овален LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) над 70x30°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
CCT: 5000-6000K
Iv: 2900-3200mcd
5 x 3 mm
-----------
корпус: TH
0.35 лв. 0.30 лв. Свържете се с нас
7030R Червен 7030R Овален LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 70x30°
Uf: 2.0-2.4V
If: 25mA (max)
λ: 620-640nm
Iv: 2000-2300mcd
5 x 3 mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
7030G Зелен 7030G Овален LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 70x30°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
λ: 520-530nm
Iv: 2500-3000mcd
5 x 3 mm
-----------
корпус: TH
0.35 лв. 0.30 лв. Свържете се с нас
7030B Син 7030B Овален LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 70x30°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
λ: 460-470nm
Iv: 1800-2200mcd
5 x 3 mm
-----------
корпус: TH
0.35 лв. 0.30 лв. Свържете се с нас
Светодиоди серия 173 (насочени) Светодиоди серия 173 (насочени)
Модел Цвят Изглед Описание Характеристики Особености 1-200бр. 200-1000 над 1000
173W2 Бял 6000K 173W2 Насочен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 30°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
CCT: 5000-6000K
Iv: 8000-9000mcd
Ф 5 mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
173R2 Червен 173R2 Насочен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 30°
Uf: 2.0-2.4V
If: 25mA (max)
λ: 620-640nm
Iv: 3000-4000mcd
Ф 5 mm
-----------
корпус: TH
0.15 лв. 0.12 лв. Свържете се с нас
173Y2 Жълт 173Y2 Насочен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 30°
Uf: 2.0-2.4V
If: 25mA (max)
λ: 580-590nm
Iv: 4000-5000mcd
Ф 5 mm
-----------
корпус: TH
0.15 лв. 0.12 лв. Свържете се с нас
173G2 Зелен 173G2 Насочен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 30°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
λ: 520-530nm
Iv: 8000-9000mcd
Ф 5 mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
173B2 Син 173B2 Насочен LED
Ъгъл на излъчване:
(2Θ1/2) 30°
Uf: 3.2-3.6V
If: 20mA (max)
λ: 460-470nm
Iv: 5000-6000mcd
Ф 5 mm
-----------
корпус: TH
0.25 лв. 0.20 лв. Свържете се с нас
0

Светодиоди до 1W (TH)

Светодиодите ( LED ) са полупроводникови елементи, които излъчват светлина при протичане през тях на електрически ток. Според технологията на изработка и материалите от които са изградени, светодиодите могат да излъчват светлина в целия видим спектър, в инфрачервения и ултравиолетовия. Основните електрически параметри, които е необходимо да се знаят за един светодиод, за да може да се гарантира оптималната му работа са: номинален ток в права посока ( If ) и пад на напрежение в права посока ( Uf ). При масово използваните стандартни диоди ( например нашите серии 272, 7030 и 173 ), обикновенно падът на напрежение в права посока е около 2V за червените и жълтите и около 3.2V за зелени, сини и бели. Номиналният ток обикновенно е около 20mA. Характерна особеност на някои светодиоди ( зелени, сини и бели ) е че те са чувствителни към статично електричество и при работа с тях трябва да се вземат съответните предпазни мерки.

Когато светодиодите трябва да се захранят от източник на постоянно напрежение ( U ) ( адаптер, захранващ блок, акумулатор, батерия и др. ) последователно на тях трябва да има токоограничаващ елемент или схема - най-често резистор ( R ). При необходимост от светене на много диоди, те се свързват в групи ( Фиг.1 ).

 LED

Примери за групи с определен брой диоди и съответните резистори са дадени в таблиците по-долу. Когато броят на светодиодите надхвърля възможността да се свържат в една група, те се свързват в определен брой самостоятелни групи с резистори и след това се свързват паралелно към захранването. ( Фиг. 2 )

 LED

 

R1

 

Внимание! Винаги използвайте токоограничаващи резистори, които да гарантират, че през светодиодите няма да протича по-голям ток от максимално допустимия (обикновенно 20-25mA). В противен случай, те могат да дефектират или животът им да се скъси многократно. За най-добър резултат използвайте стабилизирани захранващи източници, изхода на които не се влияе от товара и промените на входното напрежение.