DC-DC Конвертори ( 1W - 500W )

DC-DC конверторите са електронни устройства, които преобразуват постоянно входно в постоянно изходно напрежение. В зависимост от вида и модела, предлагаме голямо разнообразие от DC-DC конвертори: с широк входен диапазон до 4:1, с галванично разделяне между входа и изхода (до 4kV), различни размери и опции за монтаж, с един или няколко стабилизирани или нестабилизирани изходи и много други.

DC-DC конвертори \ Серия RSD (30-500W) DC-DC конвертори
Серия RSD (30-500W)
DC-DC конвертори \ Серия SD (15-1000W) DC-DC конвертори
Серия SD (15-1000W)
DC-DC конвертори \ Серия DDR (15-480W) DC-DC конвертори
Серия DDR (15-480W)
Серия NSD (5-15W) Серия NSD (5-15W) Серия MHB - Half-Brick (75-150W) Серия MHB - Half-Brick (75-150W) Серии SCW/DCW/SCWN/DCWN \ (DIP-1.25" x 0.8" формат) Серии SCW/DCW/SCWN/DCWN
(DIP-1.25" x 0.8" формат)
Серии DPRN/SPRN/DPU/SPU/DPUN/SPUN/SMU ( SIP модули 1-9W ) Серии DPRN/SPRN/DPU/SPU/DPUN/SPUN/SMU ( SIP модули 1-9W ) Серия SMA01/DETN02 (SMD формат) Серия SMA01/DETN02 (SMD формат) Серия NID (30-100W) Серия NID (30-100W)
DC-DC Конвертори \ Серия N78xx-xx DC-DC Конвертори
Серия N78xx-xx

DC-DC Конвертори ( 1W - 500W )