LED ПРОФИЛИ

Алуминиевите LED профили са важна част от съвременните светодиодни LED системи за осветление. Техните функции са многобройни: придават завършен, елегантен и професионален вид на линейното осветление, позволяват разнообразни дизайнерски решения и монтаж и не на последно място служат за отвеждане на топлината на LED лентите и модулите в тях, с което удължават многократно живота им. Предлагаме богато разнообразие от модели за вграждане, окачване, насочване, а в някои случаи дори за изработка на самостоятелни LED осветителни тела. За всичко това спомага и богатия асортимент от крепежи, лица и аксесоари, които предлагаме към всяка профилна система. Почти всички модели са UV и ударо устойчиви и позволяват монтаж и на открито. Поддържаме наличности от всички обявени модели.

LED Профил LPO-0718 LED Профил LPO-0718 LED Профил LPO-R0718 LED Профил LPO-R0718 LED Профил LPO-1518 LED Профил LPO-1518 LED Профил LPO-R1518 LED Профил LPO-R1518
LED Профил LPO-0823 LED Профил LPO-0823 LED Профил LPO-R0823 LED Профил LPO-R0823 LED Профил LPO-4512 LED Профил LPO-4512 LED Профил LPO-4530 LED Профил LPO-4530
LED Профил LPO-3535 LED Профил LPO-3535 LED Профил LPO-R3535 LED Профил LPO-R3535 LED Профил LPO-1510 LED Профил LPO-1510 LED Профил LPO-FL50 LED Профил LPO-FL50
LED Профил LPO-1523 LED Профил LPO-1523 LED Профил LPO-RD24 LED Профил LPO-RD24 LED Профил LPO-PLS LED Профил LPO-PLS LED Профил LPO-RPLS LED Профил LPO-RPLS
LED Профил LPO-W6025 LED Профил LPO-W6025 LED Профил LPO-U6015 LED Профил LPO-U6015 LED Профил LPO-P80 LED Профил LPO-P80 LED Профил LPO-RP80 LED Профил LPO-RP80
LED Профил LPO-SQ LED Профил LPO-SQ LED Профил LPO-SLW10 LED Профил LPO-SLW10 LED Профил LPO-PL35S LED Профил LPO-PL35S LED Профил LPO-PL35D LED Профил LPO-PL35D
LED Профил LPO-ST65 LED Профил LPO-ST65 LED Профил LPO-ST2 LED Профил LPO-ST2 LED Профил LPO-ST2C LED Профил LPO-ST2C LED Профил LPO-WLL LED Профил LPO-WLL
LED Профил 45-ALU LED Профил 45-ALU LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-K LED Профил MICRO-K LED Профил PAC-ALU LED Профил PAC-ALU
LED Профил STOS-ALU LED Профил STOS-ALU LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS4-K LED Профил PDS4-K LED Профил PDS-O LED Профил PDS-O
LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA-K LED Профил TRIADA-K LED Профил HR-ALU LED Профил HR-ALU LED Профил HR-LINE LED Профил HR-LINE
LED Профил KOPRO LED Профил KOPRO LED Профил EX-ALU LED Профил EX-ALU LED Профил GIP-ALU LED Профил GIP-ALU LED Профил LOKOM LED Профил LOKOM
LED Профил GIZA LED Профил GIZA LED Профил LIPOD LED Профил LIPOD LED Профил LARKO LED Профил LARKO LED Профил LESTO LED Профил LESTO
LED Профил INTER LED Профил INTER LED Профил IKON LED Профил IKON LED Профил IDOL LED Профил IDOL LED Профил IMET LED Профил IMET
LED Профил TAMI LED Профил TAMI LED Профил TAN-C5 LED Профил TAN-C5 LED Профил TAKO LED Профил TAKO LED Профил TOST LED Профил TOST
LED Профил STEKO LED Профил STEKO Профил LED CORNER Профил LED CORNER Профил LED CORNER 14 Профил LED CORNER 14 Профил LED CORNER 27 Профил LED CORNER 27
Профил LED STEP Профил LED STEP Профил LED MIKRO-T Профил LED MIKRO-T Профил LED MIKRO-LINE Профил LED MIKRO-LINE Профил LED FIX Профил LED FIX
Профил LED SLIM8 Профил LED SLIM8 Профил LED BEGTON12 Профил LED BEGTON12 Профил LED BEGTIN12 Профил LED BEGTIN12 Профил LED TRIO Профил LED TRIO
Профил LED PEN Профил LED PEN Профил LED PEN12 Профил LED PEN12 Профил LED GROOVE10 Профил LED GROOVE10 Профил LED GROOVE 14 Профил LED GROOVE 14
Профил LED SURFACE Профил LED SURFACE Профил LED SURFACE 14 Профил LED SURFACE 14 Профил LED WIDE Профил LED WIDE Профил LED FLAT Профил LED FLAT
Профил LED DEEP Профил LED DEEP Профил LED SMART10 Профил LED SMART10 Профил LED SMART-IN10 Профил LED SMART-IN10 Профил LED SMART16 Профил LED SMART16
Профил LED SMART-IN16 Профил LED SMART-IN16 Профил LED UNI 12 Профил LED UNI 12 Профил LED OVAL 20 Профил LED OVAL 20 LED Профил POLI LED Профил POLI
LED Профил OPAC-30 LED Профил OPAC-30 LED Профил KOZEL LED Профил KOZEL LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-810 LED Профил KRAV-810
LED Профил SEPOD LED Профил SEPOD LED Профил SEKODU LED Профил SEKODU LED Профил NIBO LED Профил NIBO LED Профил LPO-Nano LED Профил LPO-Nano
LED Профил WERKIN LED Профил WERKIN LED Профил KINET LED Профил KINET LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-02
LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-04 LED Профил VARIO30-04 LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-06
LED Профил VARIO30-07 LED Профил VARIO30-07 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL RCS LED Профил PHIL RCS Аксесоари за профили Аксесоари за профили
LED Профил ARC12 CD/R LED Профил ARC12 CD/R LED Профил FLOOR12 K/U LED Профил FLOOR12 K/U LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA-IN 20 LED Профил LINEA-IN 20
LED Профил LINEA-IN 20 TRIMLESS LED Профил LINEA-IN 20 TRIMLESS LED Профил HI8 LED Профил HI8 LED Профил LOWI LED Профил LOWI Профил LED QUARTER10 Профил LED QUARTER10
Профил LED CABI12 Профил LED CABI12 Профил LED TWIN8 Профил LED TWIN8 Профил LED EDGE10 Профил LED EDGE10 Профил LED WALLE12 Профил LED WALLE12
Профил LED FRAME14 Профил LED FRAME14 Профил LED AMBI12 Профил LED AMBI12 Профил LED BACK10 Профил LED BACK10 Профил LED WAY10 Профил LED WAY10
Профил LED OUTSTAIRS12 Профил LED OUTSTAIRS12 Профил LED UNI-TILE12-180 Профил LED UNI-TILE12-180 Профил LED UNI-TILE12-90 Профил LED UNI-TILE12-90 Профил LED UNI-TILE12-270 Профил LED UNI-TILE12-270

LED ПРОФИЛИ