LED ПРОФИЛИ

Алуминиевите LED профили са важна част от съвременните светодиодни LED системи за осветление. Техните функции са многобройни: придават завършен, елегантен и професионален вид на линейното осветление, позволяват разнообразни дизайнерски решения и монтаж и не на последно място служат за отвеждане на топлината на LED лентите и модулите в тях, с което удължават многократно живота им. Предлагаме богато разнообразие от модели за вграждане, окачване, насочване, а в някои случаи дори за изработка на самостоятелни LED осветителни тела. За всичко това спомага и богатия асортимент от крепежи, лица и аксесоари, които предлагаме към всяка профилна система. Почти всички модели са UV и ударо устойчиви и позволяват монтаж и на открито. Поддържаме наличности от всички обявени модели.

LED Профил LPO-0718 LED Профил LPO-0718 LED Профил LPO-R0718 LED Профил LPO-R0718 LED Профил LPO-1518 LED Профил LPO-1518 LED Профил LPO-R1518 LED Профил LPO-R1518
LED Профил LPO-0823 LED Профил LPO-0823 LED Профил LPO-R0823 LED Профил LPO-R0823 LED Профил LPO-4512 LED Профил LPO-4512 LED Профил LPO-4530 LED Профил LPO-4530
LED Профил LPO-3535 LED Профил LPO-3535 LED Профил LPO-R3535 LED Профил LPO-R3535 LED Профил LPO-1510 LED Профил LPO-1510 LED Профил LPO-FL50 LED Профил LPO-FL50
LED Профил LPO-1523 LED Профил LPO-1523 LED Профил LPO-RD24 LED Профил LPO-RD24 LED Профил LPO-PLS LED Профил LPO-PLS LED Профил LPO-RPLS LED Профил LPO-RPLS
LED Профил LPO-W6025 LED Профил LPO-W6025 LED Профил LPO-U6015 LED Профил LPO-U6015 LED Профил LPO-P80 LED Профил LPO-P80 LED Профил LPO-RP80 LED Профил LPO-RP80
LED Профил LPO-SQ LED Профил LPO-SQ LED Профил LPO-SLW10 LED Профил LPO-SLW10 LED Профил LPO-PL35S LED Профил LPO-PL35S LED Профил LPO-PL35D LED Профил LPO-PL35D
LED Профил LPO-ST65 LED Профил LPO-ST65 LED Профил LPO-ST2 LED Профил LPO-ST2 LED Профил LPO-ST2C LED Профил LPO-ST2C LED Профил LPO-WLL LED Профил LPO-WLL
LED Профил 45-ALU LED Профил 45-ALU LED Профил 45-16 LED Профил 45-16 LED Профил GLAD-45 LED Профил GLAD-45 LED Профил KUBIK-45 LED Профил KUBIK-45
LED Профил PAC-ALU LED Профил PAC-ALU LED Профил PIKO LED Профил PIKO LED Профил SILER LED Профил SILER LED Профил LINO LED Профил LINO
LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-ALU LED Профил MICRO-K LED Профил MICRO-K LED Профил MICRO-HG LED Профил MICRO-HG LED Профил STOS-ALU LED Профил STOS-ALU
LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS4-ALU LED Профил PDS-4-PLUS LED Профил PDS-4-PLUS LED Профил PDS-ZM LED Профил PDS-ZM LED Профил PDS-ZMG LED Профил PDS-ZMG
LED Профил PDS4-K LED Профил PDS4-K LED Профил PDS-O LED Профил PDS-O LED Профил NISA-PLA LED Профил NISA-PLA LED Профил NISA-KRA LED Профил NISA-KRA
LED Профил NISA-KON LED Профил NISA-KON LED Профил NISA-NI LED Профил NISA-NI LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA LED Профил TRIADA-K LED Профил TRIADA-K
LED Профил HR-ALU LED Профил HR-ALU LED Профил HR-LINE LED Профил HR-LINE LED Профил KOPRO LED Профил KOPRO LED Профил EX-ALU LED Профил EX-ALU
LED Профил JAZ LED Профил JAZ LED Профил JAZ-DUO LED Профил JAZ-DUO LED Профил DES LED Профил DES LED Профил GLADES LED Профил GLADES
LED Профил GIZA LED Профил GIZA LED Профил GIZA-LL LED Профил GIZA-LL LED Профил LOKOM LED Профил LOKOM LED Профил 3035-O LED Профил 3035-O
LED Профил LIPOD LED Профил LIPOD LED Профил LARKO LED Профил LARKO LED Профил LESTO LED Профил LESTO LED Профил OPAC-30 LED Профил OPAC-30
LED Профил INTER LED Профил INTER LED Профил IKON LED Профил IKON LED Профил IDOL LED Профил IDOL LED Профил IMET LED Профил IMET
LED Профил TAMI LED Профил TAMI LED Профил TAN-C5 LED Профил TAN-C5 LED Профил TAKO LED Профил TAKO LED Профил TOST LED Профил TOST
LED Профил STEKO LED Профил STEKO LED Профил POLI LED Профил POLI LED Профил KOZMA LED Профил KOZMA LED Профил KOZEL LED Профил KOZEL
LED Профил KOZUS-CR LED Профил KOZUS-CR LED Профил KOZUS LED Профил KOZUS LED Профил KOZUS-50 LED Профил KOZUS-50 LED Профил KOZEL-50 LED Профил KOZEL-50
LED Профил LARKO-50 LED Профил LARKO-50 LED Профил KRAV-05IN LED Профил KRAV-05IN LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-56 LED Профил KRAV-810 LED Профил KRAV-810
LED Профил SEPOD LED Профил SEPOD LED Профил SEKODU LED Профил SEKODU LED Профил NIBO LED Профил NIBO LED Профил WERKIN LED Профил WERKIN
LED Профил KINET LED Профил KINET Профил LED CORNER10 Профил LED CORNER10 Профил LED CORNER14 Профил LED CORNER14 Профил LED CORNER27 Профил LED CORNER27
Профил LED STEP10 Профил LED STEP10 Профил LED MIKRO10 Профил LED MIKRO10 Профил LED MIKRO-LINE12 Профил LED MIKRO-LINE12 Профил LED FIX Профил LED FIX
Профил LED SLIM8 Профил LED SLIM8 Профил LED BEGTON12 Профил LED BEGTON12 Профил LED BEGTIN12 Профил LED BEGTIN12 Профил LED TRIO10 Профил LED TRIO10
Профил LED PEN8 Профил LED PEN8 Профил LED PEN12 Профил LED PEN12 Профил LED GROOVE10 Профил LED GROOVE10 Профил LED GROOVE14 Профил LED GROOVE14
Профил LED SURFACE10 Профил LED SURFACE10 Профил LED SURFACE14 Профил LED SURFACE14 Профил LED WIDE24 Профил LED WIDE24 Профил LED FLAT8 Профил LED FLAT8
Профил LED DEEP10 Профил LED DEEP10 Профил LED SMART10 Профил LED SMART10 Профил LED SMART-IN10 Профил LED SMART-IN10 Профил LED SMART16 Профил LED SMART16
Профил LED SMART-IN16 Профил LED SMART-IN16 Профил LED UNI12 Профил LED UNI12 Профил LED OVAL20 Профил LED OVAL20 LED Профил LPO-Nano LED Профил LPO-Nano
LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-01 LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-02 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-03 LED Профил VARIO30-04 LED Профил VARIO30-04
LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-05 LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-06 LED Профил VARIO30-07 LED Профил VARIO30-07 LED Профил PHIL53 LED Профил PHIL53
LED Профил PHIL RCS LED Профил PHIL RCS LED Профил LOWI LED Профил LOWI LED Профил ARC12 CD/R LED Профил ARC12 CD/R LED Профил FLOOR12 K/U LED Профил FLOOR12 K/U
LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA20 LED Профил LINEA-IN20 LED Профил LINEA-IN20 LED Профил LINEA-IN20 TRIMLESS LED Профил LINEA-IN20 TRIMLESS LED Профил HI8 LED Профил HI8
Профил LED QUARTER10 Профил LED QUARTER10 Профил LED CABI12 Профил LED CABI12 Профил LED TWIN8 Профил LED TWIN8 Профил LED EDGE10 Профил LED EDGE10
Профил LED WALLE12 Профил LED WALLE12 Профил LED FRAME14 Профил LED FRAME14 Профил LED AMBI12 Профил LED AMBI12 Профил LED BACK10 Профил LED BACK10
Профил LED WAY10 Профил LED WAY10 Профил LED UNI-TILE12-180 Профил LED UNI-TILE12-180 Профил LED UNI-TILE12-90 Профил LED UNI-TILE12-90 Профил LED UNI-TILE12-270 Профил LED UNI-TILE12-270
Профил LED OUTSTAIRS12 Профил LED OUTSTAIRS12 Аксесоари за профили Аксесоари за профили

LED ПРОФИЛИ