DC-DC Конвертори ( 1W - 500W )

Всички цени са без ДДС.

DC-DC конверторите са електронни устройства, които преобразуват постоянно входно в постоянно изходно напрежение. В зависимост от вида и модела, предлагаме голямо разнообразие от DC-DC конвертори: с широк входен диапазон до 4:1, с галванично разделяне между входа и изхода (до 4kV), различни размери и опции за монтаж, с един или няколко стабилизирани или нестабилизирани изходи и много други.

NSD05-S NSD05-S
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NSD05-12S5

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 5V - 5W
PCB NSD05-12S5  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 5V - 5W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 5V DC / 1.0A
Мощност: 5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
41 x 26 x 9
15.00 лв. 14.00 лв. Свържете се с нас
NSD05-12S12

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 12V - 5W
PCB NSD05-12S12  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 12V - 5W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 12V DC / 0.42A
Мощност: 5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
41 x 26 x 9
15.00 лв. 14.00 лв. Свържете се с нас
NSD05-12S15

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 15V - 5W
PCB NSD05-12S15  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 15V - 5W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 15V DC / 0.33A
Мощност: 5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
41 x 26 x 9
15.00 лв. 14.00 лв. Свържете се с нас
NSD05-48S5

• вход: 18 - 72V
• изход: 5V - 5W
PCB NSD05-48S5  • вход: 18 - 72V  • изход: 5V - 5W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 18 - 72V DC
Изх: 5V DC / 1.0A
Мощност: 5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
41 x 26 x 9
15.00 лв. 14.00 лв. Свържете се с нас
NSD05-48S12

• вход: 18 - 72V
• изход: 12V - 5W
PCB NSD05-48S12  • вход: 18 - 72V  • изход: 12V - 5W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 18 - 72V DC
Изх: 12V DC / 0.42A
Мощност: 5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
41 x 26 x 9
15.00 лв. 14.00 лв. Свържете се с нас
NSD05-48S15

• вход: 18 - 72V
• изход: 15V - 5W
PCB NSD05-48S15  • вход: 18 - 72V  • изход: 15V - 5W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 18 - 72V DC
Изх: 15V DC / 0.33A
Мощност: 5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
41 x 26 x 9
15.00 лв. 14.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-S NSD10-S
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NSD10-12S3

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 3.3V - 8.2W
PCB NSD10-12S3  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 3.3V - 8.2W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 3.3V DC / 2.5A
Мощност: 8.2W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-12S5

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 5V - 10W
PCB NSD10-12S5  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 5V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 5V DC / 2.0A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-12S12

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 12V - 10W
PCB NSD10-12S12  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 12V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 12V DC / 0.83A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-12S15

• вход: 9.2 - 36V
• изход: 15V - 10W
PCB NSD10-12S15  • вход: 9.2 - 36V  • изход: 15V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: 15V DC / 0.67A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48S3

• вход: 22 - 72V
• изход: 3.3V - 8W
PCB NSD10-48S3  • вход: 22 - 72V  • изход: 3.3V - 8W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 22 - 72V DC
Изх: 3.3V DC / 2.5A
Мощност: 8W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48S5

• вход: 22 - 72V
• изход: 5V - 10W
PCB NSD10-48S5  • вход: 22 - 72V  • изход: 5V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 22 - 72V DC
Изх: 5V DC / 2.0A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48S12

• вход: 22 - 72V
• изход: 12V - 10W
PCB NSD10-48S12  • вход: 22 - 72V  • изход: 12V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 22 - 72V DC
Изх: 12V DC / 0.83A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48S15

• вход: 22 - 72V
• изход: 15V - 10W
PCB NSD10-48S15  • вход: 22 - 72V  • изход: 15V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен - 1KV
Вход: 22 - 72V DC
Изх: 15V DC / 0.67A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-D NSD10-D
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NSD10-12D5

• вход: 9.2 - 36V
• изход: ±5V - 10W
PCB NSD10-12D5  • вход: 9.2 - 36V  • изход: ±5V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен 1KV
• симетричен изход
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: ±5V DC / 1.0A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-12D12

• вход: 9.2 - 36V
• изход: ±12V - 10W
PCB NSD10-12D12  • вход: 9.2 - 36V  • изход: ±12V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен 1KV
• симетричен изход
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: ±12V DC / 0.4A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-12D15

• вход: 9.2 - 36V
• изход: ±15V - 10W
PCB NSD10-12D15  • вход: 9.2 - 36V  • изход: ±15V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен 1KV
• симетричен изход
Вход: 9.2 - 36V DC
Изх: ±15V DC / 0.3A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48D5

• вход: 22 - 72V
• изход: ±5V - 10W
PCB NSD10-48D5  • вход: 22 - 72V  • изход: ±5V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен 1KV
• симетричен изход
Вход: 22 - 72V DC
Изх: ±5V DC / 1.0A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48D12

• вход: 22 - 72V
• изход: ±12V - 10W
PCB NSD10-48D12  • вход: 22 - 72V  • изход: ±12V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен 1KV
• симетричен изход
Вход: 22 - 72V DC
Изх: ±12V DC / 0.4A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD10-48D15

• вход: 22 - 72V
• изход: ±15V - 10W
PCB NSD10-48D15  • вход: 22 - 72V  • изход: ±15V - 10W DC-DC конвертор
I/O разделен 1KV
• симетричен изход
Вход: 22 - 72V DC
Изх: ±15V DC / 0.3A
Мощност: 10W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 10
21.00 лв. 20.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-S NSD15-S
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NSD15-12S5

• вход: 9.4 - 36V
• изход: 5V - 15W
PCB NSD15-12S5  • вход: 9.4 - 36V  • изход: 5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.4 - 36V DC
Изх: 5V DC / 3.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-12S12

• вход: 9.4 - 36V
• изход: 12V - 15W
PCB NSD15-12S12  • вход: 9.4 - 36V  • изход: 12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.4 - 36V DC
Изх: 12V DC / 1.25A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-12S15

• вход: 9.4 - 36V
• изход: 15V - 15W
PCB NSD15-12S15  • вход: 9.4 - 36V  • изход: 15V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.4 - 36V DC
Изх: 15V DC / 1.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-48S5

• вход: 18 - 72V
• изход: 5V - 15W
PCB NSD15-48S5  • вход: 18 - 72V  • изход: 5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 18 - 72V DC
Изх: 5V DC / 3.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-48S12

• вход: 18 - 72V
• изход: 12V - 15W
PCB NSD15-48S12  • вход: 18 - 72V  • изход: 12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 18 - 72V DC
Изх: 12V DC / 1.25A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-48S15

• вход: 18 - 72V
• изход: 15V - 15W
PCB NSD15-48S15  • вход: 18 - 72V  • изход: 15V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 18 - 72V DC
Изх: 15V DC / 1.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-D NSD15-D
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NSD15-12D5

• вход: 9.4 - 36V
• изход: ±5V - 15W
PCB NSD15-12D5  • вход: 9.4 - 36V  • изход: ±5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• симетричен изход
Вход: 9.4 - 36V DC
Изх: ±5V DC / 1.5A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-12D12

• вход: 9.4 - 36V
• изход: ±12V - 15W
PCB NSD15-12D12  • вход: 9.4 - 36V  • изход: ±12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• симетричен изход
Вход: 9.4 - 36V DC
Изх: ±12V DC / 0.6A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-48D5

• вход: 18 - 72V
• изход: ±5V - 15W
PCB NSD15-48D5  • вход: 18 - 72V  • изход: ±5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• симетричен изход
Вход: 18 - 72V DC
Изх: ±5V DC / 1.5A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NSD15-48D12

• вход: 18 - 72V
• изход: ±12V - 15W
PCB NSD15-48D12  • вход: 18 - 72V  • изход: ±12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• симетричен изход
Вход: 18 - 72V DC
Изх: ±12V DC / 0.6A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 38 x 10
26.00 лв. 25.00 лв. Свържете се с нас
NID30 NID30
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NID30S24-05

• вход: 20 - 53V
• изход: 5V - 12.5W
PCB SIP NID30S24-05  • вход: 20 - 53V  • изход: 5V - 12.5W DC-DC конвертор
• без галванично разделяне
• стабилизиран
Вход: 20 - 53V DC
Изх: 5V DC / 2.5A
Мощност: 12.5W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 13 x 11
32.00 лв. 31.00 лв. Свържете се с нас
NID30S24-12

• вход: 20 - 53V
• изход: 12V - 30W
PCB SIP NID30S24-12  • вход: 20 - 53V  • изход: 12V - 30W DC-DC конвертор
• без галванично разделяне
• стабилизиран
Вход: 20 - 53V DC
Изх: 12V DC / 2.5A
Мощност: 30W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 13 x 11
32.00 лв. 31.00 лв. Свържете се с нас
NID30S48-24

• вход: 30 - 53V
• изход: 24V - 30W
PCB SIP NID30S48-24  • вход: 30 - 53V  • изход: 24V - 30W DC-DC конвертор
• без галванично разделяне
• стабилизиран
Вход: 30 - 53V DC
Изх: 24V DC / 1.25A
Мощност: 30W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 13 x 11
32.00 лв. 31.00 лв. Свържете се с нас
NID60 NID60
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
NID60S24-05

• вход: 20 - 53V
• изход: 5V - 20W
PCB SIP NID60S24-05  • вход: 20 - 53V  • изход: 5V - 20W DC-DC конвертор
• без галванично разделяне
• стабилизиран
Вход: 20 - 53V DC
Изх: 5V DC / 4.0A
Мощност: 20W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 11
36.00 лв. 35.00 лв. Свържете се с нас
NID60S24-12

• вход: 20 - 53V
• изход: 12V - 48W
PCB SIP NID60S24-12  • вход: 20 - 53V  • изход: 12V - 48W DC-DC конвертор
• без галванично разделяне
• стабилизиран
Вход: 20 - 53V DC
Изх: 12V DC / 4.0A
Мощност: 48W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 11
36.00 лв. 35.00 лв. Свържете се с нас
NID60S48-24

• вход: 30 - 53V
• изход: 24V - 60W
PCB SIP NID60S48-24  • вход: 30 - 53V  • изход: 24V - 60W DC-DC конвертор
• без галванично разделяне
• стабилизиран
Вход: 30 - 53V DC
Изх: 24V DC / 2.5A
Мощност: 60W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
51 x 26 x 11
36.00 лв. 35.00 лв. Свържете се с нас
SD-15 SD-15
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
SD-15A-5

• вход: 9.2 - 18V
• изход: 5V - 15W
- SD-15A-5  • вход: 9.2 - 18V  • изход: 5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.2 - 18V DC
Изх: 5V DC / 3.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15A-12

• вход: 9.2 - 18V
• изход: 12V - 15W
- SD-15A-12  • вход: 9.2 - 18V  • изход: 12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.2 - 18V DC
Изх: 12V DC / 1.25A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15A-24

• вход: 9.2 - 18V
• изход: 24V - 15W
- SD-15A-24  • вход: 9.2 - 18V  • изход: 24V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.2 - 18V DC
Изх: 24V DC / 0.62A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15B-5

• вход: 18 - 36V
• изход: 5V - 15W
- SD-15B-5  • вход: 18 - 36V  • изход: 5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 5V DC / 3.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15B-12

• вход: 18 - 36V
• изход: 12V - 15W
- SD-15B-12  • вход: 18 - 36V  • изход: 12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 12V DC / 1.25A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15B-24

• вход: 18 - 36V
• изход: 24V - 15W
- SD-15B-24  • вход: 18 - 36V  • изход: 24V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 24V DC / 0.62A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15C-5

• вход: 36 - 72V
• изход: 5V - 15W
- SD-15C-5  • вход: 36 - 72V  • изход: 5V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 5V DC / 3.0A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15C-12

• вход: 36 - 72V
• изход: 12V - 15W
- SD-15C-12  • вход: 36 - 72V  • изход: 12V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 12V DC / 1.25A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-15C-24

• вход: 36 - 72V
• изход: 24V - 15W
- SD-15C-24  • вход: 36 - 72V  • изход: 24V - 15W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 24V DC / 0.62A
Мощност: 15W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
78 x 51 x 28
20.00 лв. 19.00 лв. Свържете се с нас
SD-50 SD-50
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
SD-50A-5

• вход: 9.2 - 18V
• изход: 5V - 50W
- SD-50A-5  • вход: 9.2 - 18V  • изход: 5V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.2 - 18V DC
Изх: 5V DC / 10.0A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50A-12

• вход: 9.2 - 18V
• изход: 12V - 50W
- SD-50A-12  • вход: 9.2 - 18V  • изход: 12V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.2 - 18V DC
Изх: 12V DC / 4.2A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50A-24

• вход: 9.2 - 18V
• изход: 24V - 50W
- SD-50A-24  • вход: 9.2 - 18V  • изход: 24V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 9.2 - 18V DC
Изх: 24V DC / 2.1A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50B-5

• вход: 19 - 36V
• изход: 5V - 50W
- SD-50B-5  • вход: 19 - 36V  • изход: 5V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 5V DC / 10.0A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50B-12

• вход: 19 - 36V
• изход: 12V - 50W
- SD-50B-12  • вход: 19 - 36V  • изход: 12V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 12V DC / 4.2A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50B-24

• вход: 19 - 36V
• изход: 24V - 50W
- SD-50B-24  • вход: 19 - 36V  • изход: 24V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 24V DC / 2.1A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50C-5

• вход: 36 - 72V
• изход: 5V - 50W
- SD-50C-5  • вход: 36 - 72V  • изход: 5V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 5V DC / 10.0A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50C-12

• вход: 36 - 72V
• изход: 12V - 50W
- SD-50C-12  • вход: 36 - 72V  • изход: 12V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 12V DC / 4.2A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-50C-24

• вход: 36 - 72V
• изход: 24V - 50W
- SD-50C-24  • вход: 36 - 72V  • изход: 24V - 50W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 24V DC / 2.1A
Мощност: 50W max
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
159 x 97 x 38
42.00 лв. 41.00 лв. Свържете се с нас
SD-150 SD-150
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
SD-150B-12

• вход: 19 - 36V
• изход: 12V - 150W
- SD-150B-12  • вход: 19 - 36V  • изход: 12V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 12V DC / 12.5A
Мощност: 150W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
199 x110 x50
70.00 лв. 69.00 лв. Свържете се с нас
SD-150B-24

• вход: 19 - 36V
• изход: 24V - 150W
- SD-150B-24  • вход: 19 - 36V  • изход: 24V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 24V DC / 6.3A
Мощност: 150W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
199 x110 x50
70.00 лв. 69.00 лв. Свържете се с нас
SD-150C-12

• вход: 36 - 72V
• изход: 12V - 150W
- SD-150C-12  • вход: 36 - 72V  • изход: 12V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 12V DC / 12.5A
Мощност: 150W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
199 x110 x50
70.00 лв. 69.00 лв. Свържете се с нас
SD-150C-24

• вход: 36 - 72V
• изход: 24V - 150W
- SD-150C-24  • вход: 36 - 72V  • изход: 24V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 24V DC / 6.3A
Мощност: 150W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
199 x110 x50
70.00 лв. 69.00 лв. Свържете се с нас
SD-150D-12

• вход: 72 - 144V
• изход: 12V - 150W
- SD-150D-12  • вход: 72 - 144V  • изход: 12V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 12V DC / 12.5A
Мощност: 150W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
199 x110 x50
70.00 лв. 69.00 лв. Свържете се с нас
SD-150D-24

• вход: 72 - 144V
• изход: 24V - 150W
- SD-150D-24  • вход: 72 - 144V  • изход: 24V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 24V DC / 6.3A
Мощност: 150W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
199 x110 x50
70.00 лв. 69.00 лв. Свържете се с нас
SD-350 SD-350
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
SD-350B-12

• вход: 19 - 36V
• изход: 12V - 330W
- SD-350B-12  • вход: 19 - 36V  • изход: 12V - 330W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 12V DC / 27.5A
Мощност: 330W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350B-24

• вход: 19 - 36V
• изход: 24V - 350W
- SD-350B-24  • вход: 19 - 36V  • изход: 24V - 350W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 24V DC / 14.6A
Мощност: 350W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350B-48

• вход: 19 - 36V
• изход: 48V - 350W
- SD-350B-48  • вход: 19 - 36V  • изход: 48V - 350W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 19 - 36V DC
Изх: 48V DC / 7.3A
Мощност: 350W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350C-12

• вход: 36 - 72V
• изход: 12V - 330W
- SD-350C-12  • вход: 36 - 72V  • изход: 12V - 330W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 12V DC / 27.5A
Мощност: 330W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350C-24

• вход: 36 - 72V
• изход: 24V - 350W
- SD-350C-24  • вход: 36 - 72V  • изход: 24V - 350W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 24V DC / 14.6A
Мощност: 350W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350C-48

• вход: 36 - 72V
• изход: 48V - 350W
- SD-350C-48  • вход: 36 - 72V  • изход: 48V - 350W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 36 - 72V DC
Изх: 48V DC / 7.3A
Мощност: 350W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350D-12

• вход: 72 - 144V
• изход: 12V - 330W
- SD-350D-12  • вход: 72 - 144V  • изход: 12V - 330W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 12V DC / 27.5A
Мощност: 330W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350D-24

• вход: 72 - 144V
• изход: 24V - 350W
- SD-350D-24  • вход: 72 - 144V  • изход: 24V - 350W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 24V DC / 14.6A
Мощност: 350W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-350D-48

• вход: 72 - 144V
• изход: 48V - 350W
- SD-350D-48  • вход: 72 - 144V  • изход: 48V - 350W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 48V DC / 7.3A
Мощност: 350W
Гаранция: 2 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
140.00 лв. 135.00 лв. Свържете се с нас
SD-500 SD-500
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
SD-500L-12

• вход: 19 - 72V
• изход: 12V - 480W
- SD-500L-12  • вход: 19 - 72V  • изход: 12V - 480W DC-DC конвертор
I/O разделен 2.0KV
Вход: 19 - 72V DC
Изх: 12V DC / 40A
Мощност: 480W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
215.00 лв. 210.00 лв. Свържете се с нас
SD-500L-24

• вход: 19 - 72V
• изход: 24V - 500W
- SD-500L-24  • вход: 19 - 72V  • изход: 24V - 500W DC-DC конвертор
I/O разделен 2.0KV
Вход: 19 - 72V DC
Изх: 24V DC / 21A
Мощност: 500W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
215.00 лв. 210.00 лв. Свържете се с нас
SD-500L-48

• вход: 19 - 72V
• изход: 48V - 500W
- SD-500L-48  • вход: 19 - 72V  • изход: 48V - 500W DC-DC конвертор
I/O разделен 2.0KV
Вход: 19 - 72V DC
Изх: 48V DC / 10.5A
Мощност: 500W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
215.00 лв. 210.00 лв. Свържете се с нас
SD-500H-12

• вход: 72 - 144V
• изход: 12V - 480W
- SD-500H-12  • вход: 72 - 144V  • изход: 12V - 480W DC-DC конвертор
I/O разделен 2.0KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 12V DC / 40A
Мощност: 480W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
215.00 лв. 210.00 лв. Свържете се с нас
SD-500H-24

• вход: 72 - 144V
• изход: 24V - 500W
- SD-500H-24  • вход: 72 - 144V  • изход: 24V - 500W DC-DC конвертор
I/O разделен 2.0KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 24V DC / 21A
Мощност: 500W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
215.00 лв. 210.00 лв. Свържете се с нас
SD-500H-48

• вход: 72 - 144V
• изход: 48V - 500W
- SD-500H-48  • вход: 72 - 144V  • изход: 48V - 500W DC-DC конвертор
I/O разделен 2.0KV
Вход: 72 - 144V DC
Изх: 48V DC / 10.5A
Мощност: 500W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
215 x115 x50
215.00 лв. 210.00 лв. Свържете се с нас
MHB75 MHB75
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
MHB75-12S05

• вход: 9.0 - 18V
• изход: 5V - 75W
PCB MHB75-12S05  • вход: 9.0 - 18V  • изход: 5V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 9.0 - 18V DC
Изх: 5V DC / 15A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-12S12

• вход: 9.0 - 18V
• изход: 12V - 75W
PCB MHB75-12S12  • вход: 9.0 - 18V  • изход: 12V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 9.0 - 18V DC
Изх: 12V DC / 6.3A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-12S24

• вход: 9.0 - 18V
• изход: 24V - 75W
PCB MHB75-12S24  • вход: 9.0 - 18V  • изход: 24V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 9.0 - 18V DC
Изх: 24V DC / 3.1A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-24S05

• вход: 18 - 36V
• изход: 5V - 75W
PCB MHB75-24S05  • вход: 18 - 36V  • изход: 5V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 5V DC / 15A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-24S12

• вход: 18 - 36V
• изход: 12V - 75W
PCB MHB75-24S12  • вход: 18 - 36V  • изход: 12V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 12V DC / 6.3A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-24S24

• вход: 18 - 36V
• изход: 24V - 75W
PCB MHB75-24S24  • вход: 18 - 36V  • изход: 24V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 24V DC / 3.1A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-48S05

• вход: 36 - 75V
• изход: 5V - 75W
PCB MHB75-48S05  • вход: 36 - 75V  • изход: 5V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 5V DC / 15A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-48S12

• вход: 36 - 75V
• изход: 12V - 75W
PCB MHB75-48S12  • вход: 36 - 75V  • изход: 12V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 12V DC / 6.3A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB75-48S24

• вход: 36 - 75V
• изход: 24V - 75W
PCB MHB75-48S24  • вход: 36 - 75V  • изход: 24V - 75W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 24V DC / 3.1A
Мощност: 75W max
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
120.00 лв. 115.00 лв. Свържете се с нас
MHB100 MHB100
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
MHB100-24S05

• вход: 18 - 36V
• изход: 5V - 100W
PCB MHB100-24S05  • вход: 18 - 36V  • изход: 5V - 100W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 5V DC / 20A
Мощност: 100W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
155.00 лв. 150.00 лв. Свържете се с нас
MHB100-24S12

• вход: 18 - 36V
• изход: 12V - 100W
PCB MHB100-24S12  • вход: 18 - 36V  • изход: 12V - 100W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 12V DC / 8.3A
Мощност: 100W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
155.00 лв. 150.00 лв. Свържете се с нас
MHB100-24S24

• вход: 18 - 36V
• изход: 24V - 100W
PCB MHB100-24S24  • вход: 18 - 36V  • изход: 24V - 100W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 18 - 36V DC
Изх: 24V DC / 4.2A
Мощност: 100W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
155.00 лв. 150.00 лв. Свържете се с нас
MHB100-48S05

• вход: 36 - 75V
• изход: 5V - 100W
PCB MHB100-48S05  • вход: 36 - 75V  • изход: 5V - 100W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 5V DC / 20A
Мощност: 100W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
155.00 лв. 150.00 лв. Свържете се с нас
MHB100-48S12

• вход: 36 - 75V
• изход: 12V - 100W
PCB MHB100-48S12  • вход: 36 - 75V  • изход: 12V - 100W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 12V DC / 8.3A
Мощност: 100W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
155.00 лв. 150.00 лв. Свържете се с нас
MHB100-48S24

• вход: 36 - 75V
• изход: 24V - 100W
PCB MHB100-48S24  • вход: 36 - 75V  • изход: 24V - 100W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 24V DC / 4.2A
Мощност: 100W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
155.00 лв. 150.00 лв. Свържете се с нас
MHB150 MHB150
Модел IP Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
MHB150-48S05

• вход: 36 - 75V
• изход: 5V - 150W
PCB MHB150-48S05  • вход: 36 - 75V  • изход: 5V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 5V DC / 30A
Мощност: 150W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
170.00 лв. 165.00 лв. Свържете се с нас
MHB150-48S12

• вход: 36 - 75V
• изход: 12V - 150W
PCB MHB150-48S12  • вход: 36 - 75V  • изход: 12V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 12VDC / 12.5A
Мощност: 150W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
170.00 лв. 165.00 лв. Свържете се с нас
MHB150-48S24

• вход: 36 - 75V
• изход: 24V - 150W
PCB MHB150-48S24  • вход: 36 - 75V  • изход: 24V - 150W DC-DC конвертор
I/O разделен 1.5KV
• индустриален
Вход: 36 - 75V DC
Изх: 24VDC / 6.3A
Мощност: 150W
Гаранция: 3 г.
-----------------
Размери (mm):
58 x 61 x 13
170.00 лв. 165.00 лв. Свържете се с нас
Радиатори за серия MHB (MHB75 / 100 / 150) Радиатори за серия MHB (MHB75 / 100 / 150)
Модел - Изглед Описание Характеристики Особености 1-9бр. 10-19бр. над 20бр.
Радиатор M-C091

• Rca: 4.7°C/W
Черен Радиатор M-C091  • Rca: 4.7°C/W AL Радиатор
• оксидиран
• вертикални
черни ребра
Без вентилатор:
Rca: 4.7°C/W
С вентилатор:
Rca: до 1.6°C/W
Размери (mm):
58 x 61 x 13
10.00 лв. 9.50 лв. Свържете се с нас
Радиатор M-C308

• Rca: 3.9°C/W
Черен Радиатор M-C308  • Rca: 3.9°C/W AL Радиатор
• оксидиран
• вертикални
черни ребра
Без вентилатор:
Rca: 3.9°C/W
С вентилатор:
Rca: до 1.0°C/W
Размери (mm):
58 x 61 x 21
10.00 лв. 9.50 лв. Свържете се с нас
Радиатор M-C092

• Rca: 3.0°C/W
Черен Радиатор M-C092  • Rca: 3.0°C/W AL Радиатор
• оксидиран
• вертикални
черни ребра
Без вентилатор:
Rca: 3.0°C/W
С вентилатор:
Rca: до 1.0°C/W
Размери (mm):
58 x 61 x 25.4
10.00 лв. 9.50 лв. Свържете се с нас
0

DC-DC Конвертори\ ( 1W - 500W )